Dnevni boravak

Opći uvjeti poslovanja web trgovine Intermod na web sjedištu www.enamjestaj.hr

Vrijedi za narudžbe od 10.05.2020. god.

Ponuditelj i ugovorni partner za web-ponude na ovoj web-stranici je:

INTERMOD d.o.o.

Biogradska 70

23000 Zadar

Tel. br.: +385 2 334 29 40

Br. faksa: +385 2 334 05 44

e-pošta: info@intermod.hr

OIB: 40095595710

Matični broj subjekta: 3502376

IBAN: HR81 240 2006 11 000 403 59

BIC: ESBCHR22

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Matični broj subjekta upisa: 060028828

PRIMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između potrošača te trgovca Intermod d.o.o. (dalje u tekstu: „Intermod“).

Prije realizacije kupnje, kupac mora potvrditi svoje slaganje s općim uvjetima. Bez pristanka na opće uvjete kupnja nije moguća. Intermod zadržava pravo na promjenu općih uvjeta u bilo kojem trenutku.

Ugovori se sklapaju na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

ZNAČENJE POJMOVA

U ovim općim uvjetima pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;
 • Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca;
 • Roba je tjelesna pokretna stvar;
 • Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

Roba se prodaje isključivo u komercijalno normalnim količinama. Za zaključivanje ugovora su ovlaštene samo osobe, koje su navršile 18. godinu života i čija poslovna sposobnost u trenutku zaključivanja ugovora nije ograničena. Ako je kupac maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano, Intermod ima pravo odbiti zahtjev za zaključivanje ugovora.

Potrošač može rezervirati proizvode u poslovnicama.

Narudžba odnosno rezervacija smatra se potvrđenom kada potvrdu primite e-poštom. Ugovor je sklopljen u trenutku kada Intermod primi narudžbu. Ako niste dobili potvrdu putem e-pošte, o tome dužni ste obavijestiti Intermod, jer to predstavlja vjerojatnost da nismo primili vašu narudžbu i ugovor nije zaključen.

Razlike između boja proizvoda kao što su prikazane na web stranici i boja stvarnih proizvoda mogu se pojaviti zbog postavki i svojstava zaslona koji koristite za kupovinu. Intermod ne jamči potpunu sukladnost boja kako su prikazane na web stranici s bojama proizvoda.

CIJENE

Cijene objavljene na web stranici pored proizvoda su konačne maloprodajne cijene u Eurima/kunama za pojedini proizvod, uključujući poreze.

U nekim slučajevima priroda pojedinog proizvoda ne omogućuje da cijena bude izračunata unaprijed. U tim se slučajevima na stranici proizvoda nalazi načini objašnjenje prikazane cijene. Proizvodi za koje nije moguće unaprijed izračunati cijenu, ne mogu se kupiti u web shopu, već samo na fizičkim prodajnim mjestima.

Troškovi dostave nisu uključeni u konačnu cijenu. Cijena dostave je vidljiva u košarici. Vrijedi cijena u trenutku narudžbe.

U slučaju očite zablude u prikazanoj cijeni Intermod pridržava pravo zahtijevati prekid ugovora zbog bitne zablude.

Plaćanje robe vrši se na jedan od sljedećih načina:

 • kreditnom karticom;
 • virmanom;
 • gotovinom u poslovnici;

Tehnička sredstva za prepoznavanje i uklanjanje grešaka

Prije narudžbe i dovršetka kupnje potrošaču je omogućeno da:

 • vidi i pregleda koje proizvode je odabrao i dodao u košaricu;
 • vidi i pregleda cijenu pojedinog proizvoda i ukupnu cijenu odabrane količine pojedinog proizvoda;
 • vidi cijenu i količinu svih odabranih proizvoda uključujući i cijenu dostave;
 • promijeni količinu odabranih proizvoda;
 • ukloni proizvode iz košarice;
 • promijeni način plaćanja.

DOSTAVA, TROŠKOVI PRIJEVOZA, DOSTAVE I POŠTANSKIH USLUGA

Dostava narudžbe putem web stranice https://www.enamjestaj.hr moguća je samo u Republici Hrvatskoj.

Troškovi prijevoza, dostave i poštanskih usluga izračunavaju se za pojedinačnu isporuku. Visina troškova ovisi o kategoriji proizvoda koja se određuje veličinom i težinom proizvoda, kao što je prikazano u tablici u nastavku.

Robu dostavlja Intermod vlastitim sredstvima. U određenim slučajevima robu dostavlja jedan od sljedećih pružatelja logističkih usluga:

 • Hrvatska pošta
 • Lagermax

Proizvođači madraca sami osiguravaju isporuku proizvoda.

Dostava u uske, nepristupačne ulice ili pješačke zone nije moguća.

Pružatelji logističkih usluga dostavljaju robu do prve stepenice na ulazu u objekt. Intermod dostava je osigurana do točke do koje može pristupiti dostavno vozilo.

Troškovi prijevoza, dostave i poštanskih usluga izračunavaju se paušalno za cijeli postupak dostave, što može uključivati pakiranje, troškove pružatelja logističkih usluga i slično.

Vrsta isporuke

Troškovi isporuke

Primjeri

preuzimanje u poslovnici

besplatno preuzimanje u poslovnici

 1. kategorija

15,00 € /113,02 kn

Proizvodi težine do 30 kg i madraci maksimalnih dimenzija 200x90 cm

 1. kategorija

20,00 € / 188,37 kn

Proizvodi težine od 30 do 50 kg i madraci maksimalnih dimenzija 200x200 cm

 1. kategorija

40,00 €/ 301,38 kn

Kreveti, ležajevi i ostali proizvodi težine veće od 50 kg koji zahtijevaju kamionsku isporuku

Dostava na otoke:

 • Trošak dostave na otoke povećava se za 30% osnovnih troškova dostave.
 • Dostava na otoke traje do 7 dana duže, ovisno o rasporedu vožnje dostavne službe.

Troškovi dostave uključuju PDV

Redovita dostava

Troškovi se izračunavaju za svaku pojedinačnu narudžbu. Iznos troškova uključuje troškove uobičajene ambalaže i troškove dostave. U slučaju djelomičnih pošiljaka, paušalni trošak naplaćuje se samo jednom.

Preuzimanje u poslovnici

Potrošač ima pravo na osobno preuzimanje robe u poslovnicama koje su navedene na web stranicama. Osobno preuzimanje je besplatno.

PLAĆANJE I PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

Rok plaćanja

Potrošač je dužan platiti cijenu robe prilikom narudžbe, ali najkasnije nakon primitka potvrde da je proizvod dostupan.

U slučaju kupnje u poslovnici Intermod, kupac plaća akontaciju u iznosu od 30% cijene.

Intermod potrošaču ne isplaćuje kamate ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana.

Intermod zadržava pravo vlasništva robe sve dok kupac ne platicijenu u potpunosti.

Način plaćanja

Plaćanje robe vrši se na jedan od sljedećih načina:

 • karticom;
 • virmanom;
 • gotovinom

Plaćanje gotovinom moguće je samo u poslovnicama;

Plaćanje karticom

Plaćanje moguće je sljedećim karticama:

 • MasterCard,
 • Maestro,
 • Visa,
 • Diners,
 • Discovery

Plaćanje karticama vrši se kroz virtualni POS sustav našeg partnera PayWay sukladno važećim sigurnosnim protokolom. Nakon dovršetka postupka narudžbe, izvršite plaćanje na web stranici PayWay. Payway na vašem računu rezervira sredstva, koja će se teretiti prije izdavanja naloga za slanje robe.

Plaćanje virmanom (uplatnicom, Internet bakarstvom)

Prilikom plaćanja virmanom, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom na kraju postupka naručivanja bit će Vam prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Podaci će Vam također odmah biti poslani na Vašu e-mail adresu. Nakon što sredstva budu doznačena na račun narudžba kreće u realizaciju, odnosno od tog trenutka počinju teći rokovi za dostavu.

Plaćanje gotovinom

Plaćanje gotovinom moguće je u Intermod poslovnicama.

Za plaćanje gotovinom u kunama u salonima namještaja Intermod i za jednokratno plaćanje virmanom, internet bankarstvom i debitnom karticom odobravamo popust od 5%.

UVJETI DOSTAVE

Isporuka na adresu za dostavu

Roba se isporučuje izskladišta na adresu koju ste naveli kao adresu za dostavu u postupku naručivanja.

Intermod otprema robu u radnom vremenu skladišta.

Radno vrijeme skladišta je od ponedjeljka do petka, 8:00 – 15:00.

Dostupna roba

Ako su sredstva doznačena na račun Intermoda u radnom vremenu skladišta, nalog za otpremu robe će biti izvršen isti dan. Ako su sredstva doznačena na račun Intermoda nakon završetka radnog vremena, nalog za otpremu robe će biti izvršen sljedeći radni dan.

Nedostupna roba

U slučaju nedostupnosti robe, potrošač će biti obavješten elektoničkim putem o roku dobavljivosti robe u najkraćem izvedivom vremenu.

Reklamacije

Ako otkrijete oštećenjana proizvodu, pošaljite e-mail na adresu info@intermod.hr. U poruci opišite nedostatke, priložite fotografije oštećenja te navedite broj dokumenta za identifikaciju ili broj narudžbe koji ste primili putem e-pošte.

Preuzimanje u poslovnici

Ako odaberete opciju isporuke u poslovnici, robu preuzimate u odabranoj poslovnici Intermod.

Putem E-pošte ćete primiti obavijest o datumu isporuke naručenih proizvoda u poslovnicu te termin preuzimanja.

Potrošač je dužan preuzeti robu u određenom terminu. Preuzimanje robe u određenom terminu smatra se bitnim sastojkom ugovora.

Potrošač koji ne preuzme robu u navedenom terminu, e-poštom će biti obaviješten o naknadnom roku u kojem može preuzeti robu. Nakon isteka dodatnog roka Intermod raskida ugovor.

Nakon 30 dana, skladištenje robe se naplaćuje 7,00 € / 52,74 kn za svaki sljedeći dan.

Naručene i plaćene proizvode možete preuzeti u poslovnici uz predočenje računa i valjane javne isprave s fotografijom.

Povrat kupoprodajne cijene provodi se na isti način kako je je izvršeno plaćanje.

Odbijanje preuzimanja robe ili odsutnost preuzimanja robe

Preuzimanje u određenom terminu je bitan sastojak ugovora.

Ako potrošač odbije preuzimanje robe ili robu ne preuzme, Intermod će ga obavijestiti o dodatnom roku u kojem može preuzeti robu.

U slučaju da kupac nakon ponovne dostave odbije preuzimanje robe ili roba nije preuzeta, Intermod raskida ugovor.

Od prvog neuspjelog pokušaja isporuke robe, potrošač je dužan platiti dostavu i povrat proizvoda u iznosu dvostruko većem od naplaćene dostave.

Intermod će vratiti iznos plaćanja za robu na isti način kao što je uplata izvršena u roku od 14 dana od dana odbijanja.

Rezervacija u poslovnici

Određeni proizvodi mogu se rezervirati u poslovnicama Intermod. Mogućnost rezervacije ovisi o individualnoj dostupnosti i dogovoru s prodavačem u poslovnici. Proizvod se može provjeriti u poslovnici prije kupnje. Kupnja rezerviranog proizvoda nije obvezna.

Kad primimo zahtjev za rezervaciju, provjeravamo dostupnost proizvoda. Poslat ćemo vam potvrdu ili obavijest da je proizvod rasprodan u najkraćem izvedljivom roku ali najkasnije prvi sljedeći radni dan.

Rezervacija je izvršena na vaše ime, prezime, adresu i E-poštu. Rezerviranu robu možete preuzeti u poslovnici uz predočenje valjane javne isprave s fotografijom.

Rezervacija vrijedi 48 sati nakon potvrde. Iz organizacijskih razloga rezervacije se brišu 48 sati od potvrde.

Za bilo kakva pitanja u vezi rezervacije kontaktirajte nas na:

 • e-mail: info@intermod.hr
 • telefon: 023 342 941

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošačima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana.

Ugovor možete raskinuti 14 dana od dana kad je vama ili trećoj osobi određenoj od vaše strane, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

Ako ste jednom narudžbom naručili više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, ugovor možete raskinuti 14 dana od dana kada je bila vam ili trećoj osobi određenoj sa vaše strane, koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

O odluci da raskinete ugovor dužni ste prije isteka roka od 14 dana obavijestiti Intermod o svojoj odluci putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Obrazac se može naći na stranici Obrazac za raskid ugovora.

Ako odluku da raskinete ugovor pošaljete putem druge nedvosmislene izjave, molimo da nam pošalje pisanu poruku na jedan od sljedećih načina:

 • Pismom, poslanim poštom
 • E-poštom

U poruci navedite svoje ime, prezime, adresu i broj narudžbe ili robu koju ste naručili, što nam omogućujeda identificiramo narudžbu.

Smatra se da ste zahtjev poslali na vrijeme ako ga pošaljete 14. dan od primitka proizvoda (Primjer: ako proizvod primite u ponedjeljak 1.7., 14-dnevni rok započinje u utorak 2.7., Zahtjev morate poslati najkasnije u utorak 16.7.)

E-pošta: info@intermod.hr

Adresa: Intermod d.o.o., Gaženička 1A, 23000 Zadar

Iz narudžbe možete odustati u bilo kojem trenutku nakon izvršenja, do isteka prethodno određenog vremena. Također možete otkazati narudžbu ako robu još niste primili.

Intermod će bez odlaganjaposlatipotrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu putem E-pošte.

Posljedice raskida

Ako raskinete ugovor, Intermod će vam vratiti uplaćena sredstva , uključujući i troškove dostave (uz iznimku dodatnih troškova koji bi mogli nastati zbog toga što ste odabrali drugačiji način isporuke od naše ponuđene najpovoljnije standardne isporuke), i to najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili vašu obavijest o raskidu ugovora.

Povrat plaćenog iznosa Intermod će izvršiti služeći se istim sredstvima plaćanja kojim ste koristili prilikom plaćanja osim ako se izričito dogovorimo na neko drugo sredstvo plaćanja. Uz taj dogovor niste obvezni platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Intermod će povrat plaćenog izvršiti tek nakon što bude roba vraćena, odnosno nakon što ste nam poslali dokaz da ste robu poslali na adresu centralnog skladišta, ako bi o tome Intermod bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada ste obavijestili Intermod o svojoj odluci da raskinete ugovor. Točna adresa za povrate navedena je u paketu.

Smatra se da ste izvršili obavezu vraćanja na vrijeme ako prije isteka 14 dana od kada ste obavijestili Intermod o svojoj odluci da raskinete ugovor pošaljete robu ili je predate Intermod, odnosno osobi koju Intermod ovlasti da primi robu.

Sami snosite izravne troškove povrata robe, osim ako je Intermod prethodno pristao snositi te troškove.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja ili funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po njegovoj specifikaciji ili koja mu je jasno prilagođena.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama u potpunosti ispunjen. Ugovorom o uslugama smatra se montaža robe sa strane Intermoda.

IZVANREDNI POVRATAK

Intermod može odobriti navodne materijalne nedostatke proizvoda čak i ako je zahtjev upućen prekasno ili nisu ispunjeni uvjeti.

Intermod o zahtjevu odlučuje po vlastitoj procjeni, nakon pregleda proizvoda i drugih okolnosti.

Moguće je predložiti:

 • Popravak robe
 • Predaju druge robe bez nedostatka
 • Povrat plaćene kupovne cijene

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I JAMSTVO ZA ISPRAVNOST STVARI

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o materijalnom nedostatku može po svom izboru:

 • Zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni;
 • Zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka;
 • Zahtijevati sniženje cijene;
 • Izjaviti da raskida ugovor.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Intermodu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Materijalni nedostaci postoje:

 • Ako proizvodnema potrebna svojstva za redovitu uporabu ili za promet;
 • Ako proizvodnema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata;
 • Ako proizvodnema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene odnosno propisane;
 • Kad je prodavatelj predao proizvodkoja nije jednaka uzroku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;
 • Ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda;
 • Ako je proizvodnepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji;
 • Ako je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama za montažu.

Intermod ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Intermod o postojanju vidljivih nedostataka u roku dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari do predaje proizvodakupcu snosi prodavatelj, a s predajom proizvoda, rizik prelazi na kupca.

Kad se nakon primitka od strane kupca pokaže da proizvodima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenom pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Intermod ne odgovara za nedostatke koji će uočitinakon isteka dvije godine od predaje proizvoda.

Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka

Kupac gubi pravo na raskid ugovora zbog nedostatka na proizvodukad mu je nemoguće vratiti proizvodili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Ipak, kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka ako je proizvodpotpuno ili djelomično neispravanili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora ili zbog nekog događaja koji ne protječe od njega niti od osobe za koju on odgovara.

Rok za ostvarivanje prava

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Intermod o postojanju nedostataka prestaju nakon isteka dvije godine, računajući od dana slanja obavijesti prodavatelju.

Potvrda

Intermod će kupcu izdati potvrdu o zaprimljenoj obavijesti o nedostatku proizvoda.

Način obavijesti

Obavijest o materijalnom nedostatku šaljese u pisanom obliku na jedan od sljedećih načina:

 • E-poštom: info@intermod.hr
 • Pismom koje šaljete poštom na adresu:Intermod d.o.o., Gaženička 1A, 2300 Zadar

Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

Osim odgovornosti za materijalne nedostatke, proizvođači mogu dati vlastito jamstvo za svoje proizvode. Detalji o tome su navedeni u dokumentima koji prate svaki proizvod.

PRAVO KUPCA NA NAKNADU ŠTETE

Kupac ima pravo na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu Zakona o obveznim odnosima, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka na proizvodu pretrpio na drugim svojim dobrima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U Intermodu smo svjesni važnosti privatnosti. Stoga s podacima pojedinaca postupamo s pažnjom i odgovornošću, a prilikom obrade poštujemo odredbe Europske uredbe u području zaštite osobnih podataka (GDPR), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostale propise o zaštiti osobnih podataka.

Intermod se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo primjerne i relevantne podatke o strankama, ograničene na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Također, Intermod informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Intermoda i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka – voditelj obrade

INTERMOD d.o.o.

Biogradska 70

23000 Zadar

Tel. br.: +385 2 334 29 40

Br. faksa: +385 2 334 05 44

e-pošta: info@intermod.hr

OIB: 40095595710

Matični broj subjekta: 3502376

BIC: ESBCHR22

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Matični broj subjekta upisa: 060028828

Pitanja u vezi sa obradom osobnih podataka – Službenik za zaštitu podataka

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da nam pošaljete poruku na e-mail: info@intermod.hr

Osobni podaci koje Intermod prikuplja za web shop su podaci koji su nam nužni da bismo kupcu prodali i dostavili proizvod, podaci koji služe za normalno funkcioniranje web stranice i za izvršenje narudžbe.

Na kojem temelju i u koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke:

 • Izvršavanje ugovora - Osobne podatke koje nam pružite putem ponuda za sklapanje ugovora te samog ugovora obrađujemo isključivo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka.
 • Privola - Osobne podatke koje ne obrađujemo na bilo kojom drugom pravnom temelju obrađujemo isključivo na temelju vaše privole.
 • Ispunjavanje zakonskih obveza - Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza.
 • Legitimni interesi - Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhu pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca.

Obrađujemo slijedeće podatke u određene svrhe:

 • U svrhu dostave robe: Pošiljatelj, adresa utovara, država, kontakt, termin utovara, paritet, vrsta robe, količina, težina, dodatno osiguranje robe, dimenzije, vrijednost, opasna roba, napomene, ime, prezime, adresa istovara, država, kontakt (osoba i telefon), termin istovara, datum
 • U svrhu vođenja evidencije prihvaćene narudžbe: Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj narudžbe, vrijeme izdavanja, E-mail, telefon, napomena, način plaćanja, šifra, naziv robe, količina, cijena, iznos, popust, ukupno, iznos za naplatu, podaci za dostavu (ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad), valjanost ponude
 • U svrhu vođenja računa: Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, datum računa, broj računa, šifra, naziv robe, količina, cijena, iznos, popust, cijena sa popustom, ukupno, iznos za naplatu, načina plaćanja
 • U svrhu korištenja web stranice https://www.enamjestaj.hr te web shopa Intermod: kolačići

Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Otkrivaju se samo osobni podaci koji su primjerni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se otkrivaju.

U skladu s posebnim propisima, vaši se osobni podaci mogu otkriti javnim tijelima kao što su ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, policija, sud, porezno tijelo i drugi.

Vaši osobni podaci mogu se otkriti ograničenom krugu naših poslovnih partnera (partneri u logistiki, partneri koji pružaju informatičke usluge, partneri koji pružaju odvjetničke usluge, …).

Kada Vaše osobne podatke u naše ime obrađuju naši poslovni partneri (izvršitelji obrade) mi na temelju pisanog ugovora angažiramo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu za koju se obrađuju. Vaše osobne podatke možemo čuvati dulje ako nas vežu zakonski rokovi za njihovo pohranjivanje.

Osobne podatke čuvamo također sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opći rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrđeni su u trajanju od tri do pet godina.

12.6. Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i slično.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 • pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i slično. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju.
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka i slično) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade.
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako osobne podatke sahranjujemo u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoji drugi pravni temelj obrade. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Kako bismo mogli postupati po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaša ostvarivanja prava očito neosnovana ili preuveličana, posebno zbog njihovog opetovanja, imamo pravo da vam naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo postupanje po Vašem zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

POSTUPAK ZA PRITUŽBE U INTERMODU

U slučaju neslaganja s pruženim uslugama ili s mogućim drugim nepravilnostima imate mogućnost poslati pritužbu u pisanom obliku Intermodu. Intermodće vam na pritužbu odgovoriti u roku od 14 dana.

MJERODAVNO PRAVO

Kao mjesto ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz ugovora određena je Gaženička cesta 1A, HR-23000 Zadar. Ugovor se tumači u skladu s hrvatskim pravom. Spada pod nadležnost suda u Zadru.

ALTERNATIVNI POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA

Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

U slučaju spora između potrošača i Intermoda, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore i Sudu časti Hrvatske gospodarske komore. Sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti mirnim putem i dogovorom, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.